La Fundació Manuel Adroer i Mª Raquel Martori es va crear l’any 2015
amb el llegat del matrimoni format per Manuel Adroer Iglesias (1924-2012)
i Mª Raquel Martori Roig (1927-2014).

Història

En Manuel i la Mª Raquel van viure junts durant quasi 60 anys de matrimoni, compartint múltiples vivències i experiències, i un gran amor i estima per la família (pares, germans, filles i nets). Al llarg de la seva vida van estar compromesos amb el respecte pels drets humans i la transformació de la societat a escala laboral, política i social, implicant-se en el benestar de les persones. Els dos compartien un gran interès per temes científics, culturals i religiosos, sempre promocionant la innovació i la investigació i fent d’això el seu motor de vida.

En Manuel Adroer Iglesias va ser un empresari i científic amb una vida professional molt prolífica i intensa. Va crear diverses empreses tant en el sector de l’alimentació com en el del tractament de l’aigua, esdevenint totes elles un referent. La Mª Raquel Martori Roig va ser el pal de paller de la família i el suport constant en la vida d’en Manuel, sense deixar mai de banda els seus múltiples interessos culturals i socials.

Per tots aquests aspectes destacats i viscuts al llarg de la seva vida van col·laborar activament en moltes iniciatives de caràcter social, sent part activa de fundacions, entitats i associacions, grups de pensament, institucions culturals, ajudant a gent necessitada i fent donatius generosos a moltes entitats socials que promocionaven tots aquests valors. Les principals entitats amb les que van col·laborar van ser: Fundació IRES de la qual en Manuel en va ser el president durant més de 25 anys, Intermon, Càritas, Pobles Germans de Catalunya, Fundació Anne, Arrels, Acció Solidària contra l’Atur, Parròquia de Sant Ildefons, Metges sense fronteres, Fundació Casanovas Sansa (Recossira), Fundació Pare Manel, Assis centre d’Acollida, Casal d’Infants del Raval i altres associacions de caràcter social sense ànim de lucre.

Entitat

El Patronat està format per les tres filles del Manuel Adroer Iglesias i la Mª Raquel Martori Roig:

  • Raquel Adroer Martori (Vocal)
  • Núria Adroer Martori (Secretària)
  • Rosa Adroer Martori (Presidenta)